Informatika štúdium

Podporované metódy tvorby IS

Podporované metódy tvorby ISSpracovanie dát v sebe zahŕňa dve podstatné zložky: dáta, ktoré sú predmetom spracovania a procesy, ktoré transformujú vstupujúce dáta na výsledné informácie. Vznikli preto aj dva možné prístupy k analýze a...

Procesne orientovaný prístup

• Procesne orientovaný prístupZákladom filozofie procesne orientovaného prístupu je účelovosť IS. Pri tvorbe IS sa kladú otázky jako: aký problém sa má riešiť, čo má systém robiť, aká bude jeho funkcia. Ak ide o...

Objektovo orientovaný prístup

• Objektovo orientovaný prístupV niekoľkých posledných rokoch sa začína presadzovať nový smer, objektovo orientovaná analýza a navrhovanie. Podstata objektovo orientovanej metodiky sa obvykle vysvetľuje v porovnaní so štruktúrovanou metodikou. Štruktúrovaná metodika dekomponuje požadované funkcie...

Prostriedky CASE

Prostriedky CASE pre strategické plánovanieZahrňujú prostriedky na zachytenie a analýzu cieľov, priorít a obmedzení IS organizácie jako aj prostriedky na tvorbu organizačných a informačných modelov podniku na najvyššej úrovni abstrakcie. Výsledkom je návrh architektúry...

Prostriedky CASE

Prostriedky CASE obvykle podporujú určitú konkrétnu metodiku väčšinou štruktúrovanú analýzu a štruktúrované navrhovanie a objektovo orientovaný prístup k analýze a k navrhovaniu. Niektorí producenti CASE najmä tí s dlhodobejšou tradíciou uvádzajú vlastnú odvodenú metodiku.Prostriedky...

CASE je technológia automatizovanej tvorby informačného systému

CASE je technológia automatizovanej tvorby informačného systému. Predstavuje súbor programov, ktorý je obvykle zviazaný s určitou metodikou analýzy a projektovania informačného systému. Podporuje všetky prípadne iba niektoré časti životného cyklu informačného systému, počnúc od...

Klasifikácia CASE

Klasifikácia CASE.Najčastejšie sa používa členenie podľa podpory životného cyklu na tzv. vyššie (upper), stredné (middle) a nižšie (lower) prostriedky CASE.• Vyššie prostriedky sa týkajú celkového plánovania IS v organizácii a slúžia k transformácii strategických...

Systémy CASE

Systémy CASE Systémy CASE sú moderné nástroje uľahčujúce a zrýchľujúce prácu projektantov a programátorov. Systémy CASE teda automatizujú úlohy jednej, alebo viacerých fáz životného cyklu AIS a SP a podporujú určité metodológie a metódy...

Systémy CASE-charakteristika, klasifikácia a podporované metódy

9. Systémy CASE-charakteristika, klasifikácia a podporované metódyMyšlienka využiť výpočtovú techniku v procese projektovania informačného systému a postupne dosiahnuť vysoký stupeň jeho automatizácie vznikla už v počiatočných obdobiach vytvárania AIS na prelome 6O. a 7O....

HISTORICKÝ VÝVOJ SAPaP

4. etapa využitia osobných počítačov Charakteristika:• prednostné využitie osobných počítačov ako samostatných pracovných miest alebo v lokálnych sieťach• prednostné využitie SW produktov pre PC• vysoká kompatibilnosť HW a SW od rôznych výrobcov• prednostné využitie...