Informatika štúdium

História internetu

Technológie internetu1. História internetu Myšlienka internetu – v 60. rokoch strategický problém v USA: ”Ako zaistiť úspešnú komunikáciu úradov po nukleárnej vojne?”– riešenie spoločnosť RAND; zverejnené v 1964; = sieť bez centrálneho riadenia fungujúca...

Možnosti internetu

2. Možnosti internetu – veľké množstvo informácií– veľké množstvo rôznych zdrojov informácií– necenzúrované informácie– prezentácia názorov verejnosti, príslušnej ku komunite – hackeri, crackeri– stieranie časových rozdielov Služby– e-mail– e-bussines– elektronické konferencie a diskusie –...

INFORMATIKA-ŠTÚDIUM – kompletní obsah_1:

ZADANIE 25: 1. Napíšte program, v ktorom sa kružni… ZADANIE 24: 1. Do súťaže Milionár sa telefonicky p… ZADANIE 23: 1. Vytvorte program, ktorý nakreslí pr… ZADANIE 21: 1. Vytvorte program, ktorý prečíta zo...

INFORMATIKA-ŠTÚDIUM – kompletní obsah_2:

Distribuované riadenie transakcií Kontrola konkurenčných transakcií Distribuované spracovanie dotazov Z hľadiska fragmentácie, replikácie a rozloženia d… Z hľadiska fragmentácie, replikácie a rozloženia d… Transparentnosť replikácie Transparentnosť fragmentácie Základné vlastnosti DDS Distribuované databázové systémy Transakčný...