Informatika štúdium

ZADANIE 18: 1. Vytvorte program šetrič obrazovky, ktorý náhodne generuje obdĺžniky (t.j. umiestnenie, rozmer a farbu obdĺžnika)

1. Vytvorte program šetrič obrazovky, ktorý náhodne generuje obdĺžniky (t.j. umiestnenie, rozmer a farbu obdĺžnika), vykresľuje ich na obrazovku, dovtedy, kým sa nestlačí kláves. uses crt;var x1,x2,y1,y2,f:byte;beginclrscr;repeatrepeatx1:=random(79)+1;y1:=random(25)+1;x2:=random(79)+1;y2:=random(25)+1;f:=random(16);until (x1window(x1,y1,x2,y2);delay(300);textbackground(f);clrscruntil keypressed;end. 2. Vytvorte prezentáciu na tému...

ZADANIE 17: 1. Napíšte program, ktorý vytvorí kópiu zadaného textového súboru, ktorá nebude obsahovať prázdne riadky. V programe použite procedúru.

1. Napíšte program, ktorý vytvorí kópiu zadaného textového súboru, ktorá nebude obsahovať prázdne riadky. V programe použite procedúru. var t,f:text; c:char;procedure zrus_prazne_riadky;var prazdny:boolean;begin assign(t,’k_pr3.txt‘);reset(t); assign(f,’kopia.txt‘);rewrite(f); while not eof(t) do begin prazdny:=true; while not eoln(t)...