Informatika štúdium

Rysy firewallu a možné riziká

Rysy firewallu a možné riziká ISACA Procedures rozlišuje 3 základné rysy firewallu, ktoré boli vysvetlené v kap. 2.2: • NAT (Network Address Translation) • IDS (Intrusion Detection Systems) • VPN (Virtual Private Networks) Každá...

Softvérové implementácie

Softvérové implementácie Čo sa týka konkrétnych implementací firewallov do operačných systémov, veľmi často sa používa Solaris a jeho klasický FW alebo novší implementácia FW ZP, ďalej potom najrôznejšie komerčné firewally pre HP-UX. BSD systémy...

Použitie firewallu

Firewally sú teda používajú v zásade z dvoch dôvodov: 1. udržať útočníkmi mimo siete alebo 2. udržať používateľa v sieti, zrejmá je 3. možnosť, ktorá predstavuje kombináciu vyššie uvedeného. Možno by sme teraz mali...