Informatika štúdium

KONKORDANČNÁ ANALÝZA

2) KONKORDANČNÁ ANALÝZA 5. TRANSPOZÍCIA MATICE T 6. KONKORDANČNÁ MATICA Cvytvoríme maticu C 7. KONKORDANČNÝ INDEX IK (maximalizácia) 8. DISKONKORDANČNÁ MATICA Dvytvoríme vektor ri = max zi,j – min zi,j j jvytvoríme maticu D...

Teórie rozhodovania

29. Teórie rozhodovania. Normatívna a behaviorálna vetva v teórii rozhodovania ako metodologický základ tvorby systémov na podporu rozhodovania. Normatívna teória rozhodovania. Podstata normatívnej teórie rozhodovania: racionalistická paradigma – subjektívny rozhodovateľ sa správa racionálne, maximalizuje...

ROMC

ROMC • prostriedok pre analýzu a návrh systémov v prostredí nedostatočne špecifikovaných info požiadaviek• zákl. cieľ – špecifikácia charakteristík SPR• používa sa v prípade užívateľových ťažkostí s popisom systému, pričom užívateľovi lepšie vyhovuje grafická...

ALGORITMY VIACKRITERIÁLNEHO ROZHODOVANIA

ALGORITMY VIACKRITERIÁLNEHO ROZHODOVANIA – ide o špeciálne jednokrokové rozhodovanie, pri ktorom sa rozhodovateľ snaží dosahovať viac (konfliktných) cieľov SPOLOČNÉ KROKY: 1. KRITERIÁLNA MATICA 2. PREVOD DESTIMULÁTOROV NA STIMULÁTORY, dostaneme maticu Za) prenásobenie -1b) odčítanie...

Technické požiadavky

Technické požiadavky• hardware (platforma, periférie)• operačný systém• riadenie bázy dát (integrita, vycúvanie z transakcie, selekcia, audit. trail)• komunikačné linky (prístup do iných databáz)• povelový jazyk (užívateľom definované príkazy, prispôsobiteľné mená, prompt, chybové hlásenia)• náklady...

Fázy tvorby SPR pomocou nástroja

Fázy tvorby SPR pomocou nástroja Pomocou generátora – iteratívny návrh, spája sa fáza C až F do jedného celkuIteratívny návrh – tvorba SPR v sérii jednoduchých krokov s okamžitou spätnou väzbou od užívateľa– postupné...

PRÍSTUPY K TVORBE SPR

PRÍSTUPY K TVORBE SPR 1. RÝCHLOVKA – „QUICK HIT“  rýchla tvorba špecifického SPR väčšinou pomocou generátora nízke náklady, rýchly vývoj  nízke riziko pre jedného užívateľa na jedno použitie podmienky – jasný cieľ,...

ROZHODOVACIA METODOLÓGIA PRE VÝBER GENERÁTORA SPR

ROZHODOVACIA METODOLÓGIA PRE VÝBER GENERÁTORA SPR 1. Hľadanie perspektívnych kandidátova) existuje generátor alebo treba použiť nástroj ?b) ktoré sú na trhu vhodné generátory ?c) identifikácia kritérií pre hrubé „hodnotenie“ technické požiadavky funkčné požiadavky dokumentácia...

Znalostné a expertné systémy

Výhody používania klasického programového vybavenia sú priamo merateľné zvýšenou produktivitou práce v zmysle jej zrýchlenia, zautomatizovania rutinných činností a menšej pravdepodobnosti výskytu chýb. Prínos zo zavádzania expertných systémov je kvalitatívny. S ich pomocou je...

Prístupy k tvorbe, účastníci a prostriedky tvorby SPR

28. Prístupy k tvorbe, účastníci a prostriedky tvorby SPR. Metodika výberu generátora na princípe viackrit. rozhodovania. Algoritmy viackrit. rozhodovania. KONŠTRUKTÉRSKY POHĽAD NA SPR TECHNOLOGICKÉ ÚROVNE SPR 1. ŠPECIFICKÝ SPR konečný finálny produkt poskytuje podporu...