Informatika štúdium

Druhy pripojení

Druhy pripojení 1. Technológie xDSLDSL = Digital Subscriber Line = digitálne prípojky = dvojbodový spoj, slúžiaci k prístupu klienta do siete, realizovaný na lokálnom káblovom spoji medzi medzi klientom a centrálnym strediskom poskytovateľa prístupu...

Protokoly

10. Protokoly Jednotlivé protokoly sú závislé od médií, cez ktoré idús TCP/IP(Transmission Control Protocol/ Internet Control) – základy DARPA (Defense AdvancedResearch Project Agency) v 70. rokoch– používa pozitívne potvrdzovanie– je priradený modelu sieťovej architektúry...

Protokoly

SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)– protokol aplikačnej vrstvy IP– protokol pre prenos pošty, poskytujúci služby prístupu k elektronickej pošte– obsahuje informácie o odosielateľovi a príjemcovi (adresy), záhlavie pošty, začiatok a koniec tela pošty– perdpokladá priame...

Prenosové médiá

8. Prenosové médiá Komunikačné prepojenie umožňuje spojenie medzi vybranými bodmi. Docieľuje sa to prostredníctvom komunikačných médií. 1. Elektrické (dráty)a) telefónne káble – bežná telefónna linka, pripojenie dial up, rýchlosť 56,6 kb/s smerom ku mne...

Prenosové médiá

3. Elektromagnetickéa) mikrovlnné – dosah až niekoľko desiatok km. Slúži na vykrytie obtiažne dostupných oblastí alebo variant datového spojenia v mestskej zástavbe. Nevýhoda: priamočiare šírenie atmosférou  vysielacie antény musia byť umiestnené na vyvýšeninách,...

Rozdelenie počítačových sietí

9. Rozdelenie počítačových sietí 1. Z hľadiska rozlohy a vzdialenostía) WAN – World Area Network –siete, ktoré pokrývajú geograficky rozsiahle územieb) MAN – Middle Area Network – mestské siete – do 100 kmc) LAN...

Základné pojmy

5. Základné pojmy Protokol – súbor pravidiel, podľa ktorých komunikujú navzájom 2 subjekty v sieti – zabezpečuje správnu komunikáciu medzi nerovnorodými prvkami v sieti IP adresa 32 bitové číslo, ktoré má pridelené každý počítač...

Základné pojmy

Pakety – dáta rozdelené na menšie časti – každý paket, balík, obsahuje údaj o adresátovi a je tak samostatnou zásielkou – pakety cestujú súbežne, ale často inými cestami – dôležité je zaistiť, aby sa...

Metódy spojenia

6. Metódy spojenia– určujú, či prenos bude 1 alebo 2 smerný a) Simplexný prenos – 1 smerný prenos dát od vysielajúcej k prijímacej stanici napr. rozhlas, televíziab) Poloduplexný spôsob – spôsob prenosu signálu 1...