Informatika štúdium

Podstata systémovej integrácie

12. Podstata systémovej integrácieSystémová integrácia je relatívne mladá disciplína. Ako systémový integrátor sa prezentujú firmy, ktoré poskytujú väčšinou technickú stránku riešenia, ako aj rôzne konzultačné firmy vystupujúce ako integrátor viacerých dodávateľov rôznych produktov. Informačné...

Vývojové štádiá a zložky systémovej integrácie

13. Vývojové štádiá a zložky systémovej integrácieIntegrácia údajov – prvé problémy s integráciou údajov v IS sa objavili už na začiatku 80-tych rokov v čase, keď bolo pre podniky typickým spracovanie na jednom centrálnom...

Outsorcing v informačných systémoch

10. Outsorcing v informačných systémochPre mnohé hospodárske organizácie sa ukazuje ako finančne a personálne neúnosné alebo dokonca úplne nemožné, aby sa všetky činnosti súvisiace s vývojom, prevádzkou a údržbou informačných systémov zaisťovali vlastnými silami....

Integrácia – jej ciele, prínosy a efekty

11. Integrácia – jej ciele, prínosy a efektySlovo „integrácia“ má niekoľko významov – zjednotenie, doplnenie, spojenie častí do celku. Integráciu treba chápať ako proces realizácie systému (včítane riadenia). Ak vezmeme do úvahy prudký rozvoj...

Manažérske informačné systémy v praxi

Autorom produktu KREOS je spoločnosť NASIT, s.r.o. Praha. Produkt KREOS je modulárnym systémom. Skladá sa z nasledovných modulov:Modul vývojové prostredie – Údajová pumpa (napojenie) – umožňuje definovať zákaznícku štruktúru údajového skladu Kreos a stanoviť...

Manažment v informačnej spoločnosti a jeho vývoj

9. Manažment v informačnej spoločnosti a jeho vývojInformačnou spoločnosťou môžeme nazývať takú spoločnosť, kde sa využívajú informácie. Výrazná zmena podmienok života ľudí spájaná s pojmom „informačná spoločnosť“ sa objavuje koncom 70-tych rokov a hlavne...

Manažment v informačnej spoločnosti a jeho vývoj

Vývoj informačného manažmentu – sú tri hlavné etapy rozvoja informačného manažmentu: 1) etapa – roky 1965 – 1975 – Informačný manažment bol orientovaný na hospodárne riešenie väčšinou „tvrdých“ tech. úloh alebo hospodárnosť práce s...

Manažérske informačné systémy – údajové sklady

Manažérske informačné systémy – vývoj IS poukázal na celý rad nedostatkov. Východisko z tejto situácie sa ukazuje v integrácii IS do komplexného manažérskeho IS. V tomto procese zohráva hlavnú úlohu systémová integrácia, ktorá zahŕňa:•...

Manažérske informačné systémy – údajové sklady

Aby odpovede na otázky boli korektné a včasné, je nutné dodržať požiadavky na vlastnosti údajového skladu. Ako napr.:• Spoločný prístup k podnikovým údajom• K dispozícii sú konzistentné údaje• Údajový sklad nie sú len údaje,...

Manažérske informačné systémy v praxi

8. Manažérske informačné systémy v praxi V súčasnosti sú najcennejším tovarom informácie. Produkt KREOS patrí medzi moderné informačné technológie triedy dátových skladov (Datawarehousing). Je prostriedkom, ktorý umožňuje efektívne využívať informačný potenciál. Je zameraný na...